TÜRKİYE’DE CE İŞARETİ UYGULAMASI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni oluşturan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında Avrupa Birliği’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da Türkiye tarafından iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 15.1.1997 tarih ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile topluluk teknik araçlarını uyumlaştıracak olan Türk Kamu Kuruluşları tespit edilmiştir.

Uyumlaştırma süreci devamında, kabul edilecek olan teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını temin eden 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliklerden;

 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik,
 • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

4703 Sayılı Kanun ile bu Kanun’a istinaden yayınlanan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi, Türkiye’de “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamındaki ürünlere CE İşareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı anlamına gelmiyor. Bu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği direktifleri Türkiye’de ilgili kuruluşlar tarafından iç mevzuat haline getirilip yürürlüğe konulmadan, “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamındadır. İç piyasaya arz edilen ürünlere Türkiye’de CE İşareti iliştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi söz konusu değildir. Ancak mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra, bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi mümkün olmayacaktır.

CE İşareti Nasıl Alınır?

Herhangi bir ürününe CE İşareti almak isteyen kuruluş, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlamalıdır. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturur. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor olsun, ister riskli ürün üretiyor olsun, bir teknik dosya hazırlamalıdır.

Düşük riskli ürünler için üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtmelidir.

Yüksek riskli ürünler için ise üreticinin beyannamesi yeterli kabul edilmez. Ürünlerin mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından test edilmesi gerekir. Onaylanmış kuruluşun incelenmesi sonucunda üretici CE İşaretini ürününe yerleştirebilir.

CE işareti taşıması zorunlu olan 23 grubun ürünlerinin tamamının Avrupa Birliği’ne ihraç edilebilmesi için CE işareti taşıması zorunludur. Ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler ile ürünlerin CE işareti taşıması zorunlu hale getirilmiştir.

 • Tarım Makineleri CE belgesi
 • Asansörlerde CE Belgesi
 • Yük Asansörlerinde CE Belgesi
 • Özel Makine CE Belgesi
 • Gıda Makinası CE Belgesi
 • İnşaat Makinası CE Belgesi
 • Vinç CE Belgesi
 • Kaldırma Ekipmanları CE Belgesi
 • Elektronik ürünler CE Belgesi
 • Mobilya Makinaları CE Belgesi
 • Kaynaklı İmalatta CE Belgesi
 • Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi
 • İş Güvenliği Ekipmanları Ce Belgesi
 • Oyuncaklarda CE Belgesi (88/378/EEC)

Bu gönderiyi paylaş